Hệ thống văn bản

QĐ V/v chuyển đổi tên và mã các ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ của Trường ĐH Văn hóa Hà Nội theo Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT và Thông tư số 25/2017/TT-BGDĐT

Số/ký hiệu: 839/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành: 12/03/2018
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Loại văn bản: Quyết định
Người ký: Nguyễn Văn Phúc

Gồm 20 ngành, trong đố 03 ngành trình độ Tiến sĩ, 03 ngành trình độ Thạc sĩ và 14 ngành trình độ Đại học

 

Nội dung đính kèm:
  1. 839.PDF

Xem thêm: