Hệ thống văn bản

QUYẾT ĐỊNH Về việc Tổ chức “Triển lãm Mỹ thuật học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo Văn hoá nghệ thuật toàn quốc” lần thứ Hai

Số/ký hiệu: 847/QĐ-BVHTTDL
Ngày ban hành: 16/03/2018
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Loại văn bản: Quyết định
Người ký: Đặng Thị Bích Liên

Xem thêm: