Hệ thống văn bản

Góp ý Đề án Tuyển chọn, đào tạo tài năng trong lĩnh vực thể thao thành tích cao đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035

Số/ký hiệu: 2631/BVHTTDL-ĐT
Ngày ban hành: 15/06/2018
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Loại văn bản: Công văn
Người ký: Lê Thị Thu Hiền

Để hoàn thiện Đề án “Tuyển chọn, đào tạo tài năng trong lĩnh vực thể thao thành tích cao đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035” trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các Sở góp ý kiến về dự thảo Đề án “Tuyển chọn, đào tạo tài năng trong lĩnh vực thể thao thành tích cao đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035”. Dự thảo Đề án được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: http://bvhttdl.gov.vn hoặc Trang Tin điện tử của Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: http://daotao-vhttdl.vn.

   Văn bản góp ý gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Đào tạo) số 51 Ngô Quyền - Hà Nội trước ngày 29/6/2018 để tổng hợp và hoàn thiện Đề án. (file mềm gửi theo địa chỉ locphucvdt@gmail.com. ĐT liên hệ đ/c Đoàn Tiến Lộc chuyên viên chính Vụ Đào tạo. 0979730677)./.

Xem thêm: