Hệ thống văn bản

Ban hành Quy chế quy định quản lý đào tạo, bồi dưỡng nhân lực bằng ngân sách nhà nước theo các Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Số/ký hiệu: 4088/QĐ-BVHTTDL
Ngày ban hành: 31/10/2018
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Loại văn bản: Quyết định
Người ký: Đặng Thị Bích Liên

Xem thêm: