Ứng dụng tin học trong đào tạo và nghiên cứu âm nhạc

Cập nhật ngày: 10 Tháng Mười Hai 2015
Cấp đề tài: Đề tài khoa học cấp Bộ
Cơ quan chủ trì: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Chủ nhiệm đề tài: Vũ Nhật Thăng
Cơ quan thực hiện đề tài: Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Thời gian thực hiện: 2004-2005

Mục tiêu

- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu: Thư viện Điện tử và Ngân hàng dữ liệu âm nhạc dân gian, truyền thống

- Ứng dụng kỹ thuật số trong đào tạo và nghiên cứu âm nhạc.

Nội dung

- Xây dựng mạng lưới ứng dụng tin học trong phạm vi Nhạc viện Hà Nội và Viện âm nhạc nhằm giúp các cấp lãnh đạo Bộ, Cục, Vụ, các Ban ngành, cũng như các giáo sư, Giảng viên, Cán bộ và Công chức của trường rút ra những điều bổ ích và cần thiết trong việc đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

- Xây dựng cơ cấu tổ chức cụ thể của Hệ thống cơ sở dữ liệu và việc ứng dụng kỹ thuật số trong đào tạo và nghiên cứu âm nhạc.

- Ngoài việc nghiên cứu tổng quan về ứng dụng công nghệ tin học trong đào tạo và nghiên cứu âm nhạc, công trình còn đi sâu vào nghiên cứu ứng dụng một số vấn đề cụ thể như: quy trình hoạt động cụ thể của Thư viện Điện tử, vấn đề xây dựng ngân hàng dữ liệu âm nhạc dân gian, vấn đề ứng dụng tin học trong việc xuất bản các giáo trình sách, giáo trình âm thanh…

Nội dung đính kèm:
  1. Thuyết minh đề tài.zip

Đề tài khoa học cấp Bộ

Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Ca Huế

+ Cơ quan chủ trì:Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
+ Chủ nhiệm đề tài:Bùi Ngọc Phúc
+ Đơn vị thực hiện:Học viện Âm nhạc Huế
+ Thời gian thực hiện:2012-2013
Xem
Đề tài khoa học cấp Bộ

Âm nhạc Việt Nam tiến trình và thành tựu

+ Cơ quan chủ trì:Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
+ Chủ nhiệm đề tài:Tú Ngọc
+ Đơn vị thực hiện:Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
+ Thời gian thực hiện:1998-1999
Xem
Đề tài khoa học cấp Bộ

Những tiêu chí xác định năng khiếu âm nhạc để tuyển chọn học sinh cho các cơ sở đào tạo âm nhạc trên phạm vi toàn quốc.

+ Cơ quan chủ trì:Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
+ Chủ nhiệm đề tài:Trần Thu Hà
+ Đơn vị thực hiện:Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
+ Thời gian thực hiện:1999-2000
Xem
Đề tài khoa học cấp Bộ

Bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc trong nội dung và quy trình đào tạo âm nhạc.

+ Cơ quan chủ trì:Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
+ Chủ nhiệm đề tài:Ngô Văn Thành
+ Đơn vị thực hiện:Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
+ Thời gian thực hiện:2000-2001
Xem