Đoàn nghệ thuật sân khấu nhà nước sự ra đời, phát triển, thực trạng và giải pháp.

Cập nhật ngày: 10 Tháng Mười Hai 2015
Cấp đề tài: Đề tài khoa học cấp Bộ
Cơ quan chủ trì: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Chủ nhiệm đề tài: Phạm Xuân Hồng
Cơ quan thực hiện đề tài: Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
Thời gian thực hiện: 2003-2004

- Sự ra đời và phát triển của đoàn nghệ thuật sân khấu Việt Nam nửa sau thế kỷ XX - từ hình thức phường gánh đến nhà hát.

- Thành tựu, đóng góp và vai trò của đoàn nghệ thuật sân khấu nhà nước trong sự nghiệp cách mạng và trong đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân Việt Nam 50 năm qua.

- Thực trạng của đoàn nghệ thuật sân khấu nhà nước và đề xuất giải pháp cho sự tồn tại và phát triển

Nội dung đính kèm:
  1. Thuyết minh đề tài.zip

Đề tài khoa học cấp Bộ

Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Ca Huế

+ Cơ quan chủ trì:Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
+ Chủ nhiệm đề tài:Bùi Ngọc Phúc
+ Đơn vị thực hiện:Học viện Âm nhạc Huế
+ Thời gian thực hiện:2012-2013
Xem
Đề tài khoa học cấp Bộ

Âm nhạc Việt Nam tiến trình và thành tựu

+ Cơ quan chủ trì:Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
+ Chủ nhiệm đề tài:Tú Ngọc
+ Đơn vị thực hiện:Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
+ Thời gian thực hiện:1998-1999
Xem
Đề tài khoa học cấp Bộ

Những tiêu chí xác định năng khiếu âm nhạc để tuyển chọn học sinh cho các cơ sở đào tạo âm nhạc trên phạm vi toàn quốc.

+ Cơ quan chủ trì:Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
+ Chủ nhiệm đề tài:Trần Thu Hà
+ Đơn vị thực hiện:Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
+ Thời gian thực hiện:1999-2000
Xem
Đề tài khoa học cấp Bộ

Bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc trong nội dung và quy trình đào tạo âm nhạc.

+ Cơ quan chủ trì:Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
+ Chủ nhiệm đề tài:Ngô Văn Thành
+ Đơn vị thực hiện:Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
+ Thời gian thực hiện:2000-2001
Xem